Кролиководство как бизнес Rabbit breeding business

r_12 (3)
r12_machagon (3)
r12_machagon (3)
r12_machagon (3)
r12_machagon (3)
r12_machagon (3)
Drafts For Rabbit Cages
r6obic
r6obic
r6obic
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r6ob
r62
Хозяйство кроликов РТ
Хозяйство кроликов РТ

Търговия – зайцевъдство

Търговия – зайцевъдство


 

Търговия – зайцевъдство

Търговия – зайцевъдство. Проект «Rabbax Technology» – основател на еко-зайцевъдството в пространство на общността на независимите държави, кани частни лица, фермерски стопанства, предприемачи, компании и корпорации за дилърска дейност, свързана с бизнеса на пазаря за екологични чисти технологии  в развиждане на домашни животни – еко-зайцевъдство. Търговия в бизнеса въз основа на еко-зайцевъдството това е дейност с големи възможности на пазаря, който е свободен от конкурентно съперничество, има перспектива за работа на дълги години и възможност за многократно увеличаване на капитала  за кратко време.

Ползвайки с изобретенията, предоставени от нашия проект, дилърът получава уникална възможност да вземе участие в бързо нарастваща тенденция – тенденция на производство/потребление на еко-продукти, средства за производство на еко-продукти и възможност да стане лицензиран оператор на пазарите на отделните страни и области.

На своите дилъри ние предлагаме «бизнес под ключ» – цялостна бизнес-система, с помоща на която за 2-3 месеца се проучва новия вид дейността на компанията или на предприемача; на дилъра се оказва цялостна подкряпа както от профилна, так и от страна, свързана с менеджмент и маркетинг на новосформираната дейност.Търговия – зайцевъдство

Скоро като 13-годишен прецедент на нашия проект, красноречиво потвърждаващ икономическата ефективност на пазара на екологичните технологии, социалната привлекателност в областта на преложение на търговската инициатива, възможността за създаване на нови работни места и промени в парадигмата на потребителите в полза на своята предприемаческа дейност.

Еко-зайцевъдството и предоставянето на услуги и стоки в дадения сегмент на пазара са много изгодени поради една логична причина – производството на месо в класа на природните стоки, най-изгодно и рентабелно само в зайцевъдството. С развитието на нашия проект, все повече и повече домакинства, водещи активно търсене на свободни пазарни ниши, са прикрепяват към еко-зайцевъдството и особено в страните, където съществува голям култ към потреблението на здравословна храна. Аргументите в полза на зайцевъдството са представят тук. Новите домакинства оборудваме с модерни инструменти, със средства за производство, с оборудвания, с продукции на проекта «Rabbax Technology», нямащи аналози в света.

Търговия – Зайцевъдство

Стойността на «бизнеса под ключ»$ 60 000

Предлага се пълно обучение на дилъра за неговото осъщствяване на търговската му дейност чрез предоставяне на различни услуги и стоки на проекта «Rabbax Technology»:

–  Обучение: мениджър на компанията, специализиран професионал, майстори и глава на производството;

–  Предоставяне на необходими програми, технологична и проектна документация и на различна тематична литература;

– Организация на показателна демострация на оборудването «Раббитакс» (доставка на оборудванието);

–  Предоставяне на упълномощена дейност в избраните пазари (чрез лицензиране участниците на пазара);

–  Сключване на договор за дилърство;

–  Предоставяне на права за исползване на изобретенията, патентите, ТМ проекта «Rabbax Technology»;

–  Предоставяне на първоначална реклама на дейността в избрания пазар, страна  (страни) или област;

– Влизане на новия дилър в структурната система и система на резервите на проекта «Rabbax Technology»;

– Създаване на персонален онлайн ресурс за дилъра; таркетинг на дейността;

– Информациона подкрепа;

– Гаранция! Ако дилърството за еко-зайцевъдството в нашия представител в рамките на една година не оправдава  себестойността си (дейността е не ефективна) поради причини, независещи от неговата правилна маркетингова дейност – стойността на пакета (пакета за дилърството) се компенсира!

По време на дилърството, проект «Rabbax Technology» :

– Дистанционно придружава работата на всички отдели, приема представителите на дилъра за да обсъдят производството и оперативната дейност ; ако е необходимо, то представител на проекта заминава за решаване на сложни проблеми;

– Предоставя секретна информация, търговски тайни и полезни съвети;

– Провежда семинари за дилърите, срещи за дилърите, обсъждане на въпроси за дилърството, създаване на стратегия за  разширяване на пазарите, дилърската координация на пазарите и т.н.;

– Предоставя ново строителство и формира «портфейл за поръчки»;

– Предоставя оборудване за зайцевъдство по дилърски цени, както и плащания на вноски;

– Предоставя своите сътрудници, за да решит проблемите на търговеца, например, за изграждане на новите обекти в зайцевъдството;

– Представя своята материална база за производство на оборудвания за зайецвъдството на Дилъра.

И една малка забележка. Бизнес за зайцевъдство, който поради своята уникалност и тематичен интерес, може да оправдае себестойността си (да се оправдае)  в резултат дори на един заказ, който ще бъде напраян на дилъра! Готов бизнес за такива условия и пари днес е трудно. ако не и невъзможно, да се намери… Друг готов бизнес въз основа на зайци е тук.

Екатерина Дубскаякатя

мениджър на проекта

+38 096 07 89 503

e-mail:dubskaia.ekaterina@gmail.com